Til forsiden af EMDR

Reakkreditering som EMDR terapeut, EMDR supervisor, EMDR facilitator og EMDR træner:

HUSK: Alle ansøgninger skal være foreningen i hænde senest 2 måneder før udløbsdatoen for din akkreditering (datoen på beviset) på grund af behandlingstid.

 

Man ansøger om reakkreditering på højeste niveau og oppebærer samtidig reakkreditering på alle de øvrige niveauer og det vil sige:

Akkrediteret EMDR terapeut-reakkrediteres som EMDR terapeut

Supervisor-reakkrediteres som supervisor (Og derfor ikke også som EMDR terapeut)

Facilitator-reakkrediteres som facilitator (og derfor ikke også som EMDR terapeut og EMDR supervisor)

Træner-reakkrediteres som træner (og derfor ikke også som EMDR terapeut, EMDR supervisor og EMDR facilitator)

 

Reakkreditering som EMDR terapeut:

EMDR terapeuter er forpligtede til at søge reakkreditering hvert 5. år hos den nationale EMDR forening.

Hvis din akkreditering nærmer sig udløb, skal du indsende en ansøgning om reakkreditering i samråd med en godkendt EMDR Europe supervisor.

En ansøgning om reakkreditering skal være foreningen EMDR Danmark i hænde 2 mdr før udløb på grund af ekspeditionstid.

Reakkreditering giver adgang for EMDR terapeuter til fortsat at kunne oppebære betegnelsen EMDR akkrediteret terapeut, fortsat at kunne bruge forlogerne EMDR Europe log EMDR Danmark og stå på listen over akkrediterede terapeuter på den nationale hjemmeside og med link til den europæiske hjemmeside.

Du skal aktuelt praktisere EMDR terapi ud fra AIP Adaptive Information Processing model i din daglige terapeutiske praksis.

Sagsbehandlingsgebyr på 600 kr. skal indbetales på foreningens konto inden ansøgning kan behandles.

 

Ansøgning om reakkreditering som EMDR terapeut skal indeholde følgende:

 1. Dokumentere, at du er fuldt betalende medlem af foreningen EMDR Danmark.
 2. Medsende kopi af dit akkrediteringsbevis
 3. Om nødvendigt at kunne dokumentere, at du tidligere har opfyldt akkrediteringskriterierne (vedtaget af EMDR Danmark), at du er fuldt fagligt kvalificeret og at du er erhvervsaktiv og at du ikke har nogen disciplinære sager kørende.
 4. Dokumentere dit professionelle virke
 5. Dokumentation fra EMDR foreningen Danmark for at være ”in Good standing”
 6. Dokumentere, at du har opnået 50 EMDR/AIP baserede point gennem den sidste 5 årige periode siden sidste akkreditering/reakkreditering. (1 time = 1 point). Ansøger skal vedlægge dokumentation for mindst 2 af følgende aktiviteter indenfor de seneste 5 år. Mindst 40 af pointene skal være fra EMDR aktiviteter.
 7. Deltagelse i EMDR grundtræning, brush-up. 1 time = 1 point.
 8. Modtaget supervision af EMDR trænet supervisor. Individuel supervision og supervision i gruppe med op til 5 deltagere tæller en time=1 point.
 9. Deltagelse i EMDR konferencer. 1 time = 1 point.
 10. Deltagelse i EMDR kurser/workshops. 1 time = 1 point.
 11. Deltagelse i EMDR ERFA gruppe (jvf.krav til ERFA gruppe under login). Maks = 10,5 point på 5 år
 12. Deltagelse i kurser/workshops/konferencer som er overvejende AIP baseret (kunne f.eks. være indenfor PTSD eller Neurobiologi) 1 time = 1 point. Kan give max. 10 point samlet over 5 år.
 13. Udføre forskning indenfor EMDR. Det vurderes af bestyrelsen, hvilket pointtal det vil udløse.
 14. Skrive artikler. Det vurderes af bestyrelsen hvilket pointtal der kan fastsættes på en artikel.
 15. Andre relevante publikationer relateret til EMDR eller AIP. Det vurderes af bestyrelsen, hvilket pointtal, et sådant arbejde vil udløse.
 16. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man for at bevare sin akkreditering fortsat skal være medlem af EMDR Danmark. Det er et krav fra EMDR Europe, at alle akkrediterede terapeuter er medlemmer af den nationale forening, da akkrediteringen ellers vil bortfalde.
 17.  

Konsekvenser for manglende reakkreditering

 • Manglende reakkreditering vil betyde, at akkrediteringen bliver inddraget, og du bliver slettet fra listen over akkrediterede terapeuter på den nationale hjemmeside.
 • Manglende reakkreditering vil betyde, at du ikke vil have tilladelse til at referere til dig selv som akkrediteret EMDR terapeut eller bruge titlen EMDR akkrediteret terapeut i din professionelle litteratur eller kommunikation, f.eks. på din hjemmeside.
 • Manglende reakkreditering vil betyde, at du ikke vil have tilladelse til at bruge EMDR Europes logo.
 •  

Dispensationsansøgning:

 • Hvis der vurderes at kunne være formildende omstændigheder, kan der indsendes en dispensationsansøgning.

Ansøgning sendes til:

Helle Rathenborg

Mellemtoft 10

7500 Holstebro

Mail: psykolog@hellerathenborg.dk

Skema til brug ved ansøgning om reakkreditering

Sagsbehandlingsgebyret på 600 kr. bedes overført til foreningens konto i Danske Bank. Reg.nr. 1551 - Kontonr. 7501501.

 

Reakkreditering som EMDR supervisor og EMDR facilitator:

EMDR supervisorer og facilitators er forpligtede til at søge reakkreditering hvert 5. år hos den nationale EMDR forening. Ansøgningen skal være foreningen i hænde senest 2 måneder før udløb på grund af behandlingstid.

Du skal søge reakkreditering på det højeste niveau, og er så herefter reakkrediteret på alle andre niveauer også. Det betyder, at hvis du er supervisor og/eller facilitator, og har søgt reakkreditering, og fået det godkendt, så er du automatisk også reakkrediteret EMDR terapeut.

Hvis din akkreditering er udløbet, mister du din reakkreditering på samtlige niveauer OG vil skulle indsende en ny ansøgning om Akkreditering i samråd med en godkendt EMDR Europe supervisor.

Reakkreditering giver adgang for EMDR supervisorer og facilitators til fortsat at kunne oppebære betegnelsen af EMDR akkrediteret terapeut/supervisor/facilitator, fortsat at kunne bruge EMDR Europe logoet samt stå på listen over akkrediterede terapeuter/supervisorer/facilitators på den nationale hjemmeside og med link til den europæiske hjemmeside.

Du skal aktuelt praktisere EMDR terapi og EMDR supervision ud fra AIP Adaptive Information Processing Modellen i din daglige praksis.

Sagsbehandlingsgebyr på 600 kr. skal indbetales på foreningens konto inden ansøgning kan behandles.

 

Ansøgning om reakkreditering som EMDR supervisor og EMDR facilitator skal indeholde:

 1. Dokumentere, at du er fuldt betalende medlem af foreningen EMDR Danmark.
 2. Om nødvendigt at kunne dokumentere, at du tidligere har opfyldt akkrediteringskriterierne (vedtaget af EMDR Danmark), at du er fuldt fagligt kvalificeret og at du er erhvervsaktiv og at du ikke har nogen disciplinære sager kørende.
 3. Dokumentere dit professionelle virke
 4. Dokumentation fra EMDR foreningen Danmark for at være ”in Good standing”
 5. Dokumentere, at du har opnået 50 EMDR/AIP baserede point gennem den sidste 5 årige periode siden sidste akkreditering/reakkreditering. (1 time = 1 point). Det er vigtigt, at supervisorer og facilitatorer er opdaterede på den aktuelle forskningsbaserede viden indenfor EMDR, og EMDR Europes anbefalinger, samt har deltaget i EMDR kurser, workshops og supervisordage
 1. Deltagelse i EMDR konferencer. 1 time = 1 point
 2. Deltagelse i supervisordage i EMDR Europe eller Danmark. 1 time = 1 point
 3. Deltagelse EMDR kurser og workshops. 1 time = 1 point
 4. Deltage på EMDR grund træninger som ”sit-in”. 1 time = 1 point
 5. Give og/eller modtage supervision. Kan max tælle i alt 10 point.
 6. Deltage i EMDR foreningens Danmarks generalforsamling
 7. Minimum deltagelse i 1 supervisordag i EMDR Europe
 8. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man for at bevare sin akkreditering fortsat skal være medlem af EMDR Danmark. Det er et krav fra EMDR Europe, at alle akkrediterede terapeuter er medlemmer af den nationale forening, der akkrediteringen ellers vil bortfalde.

 

Konsekvenser for manglende ansøgning og reakkreditering

 • Manglende reakkreditering vil betyde, at akkrediteringen bliver inddraget, og du bliver slettet fra listen over akkrediterede terapeuter/supervisorer/facilitators på den nationale hjemmeside.
 • Manglende reakkreditering vil betyde, at du ikke vil have tilladelse til at referere til dig selv som akkrediteret EMDR terapeut/supervisor/facilitator eller bruge titlen EMDR akkrediteret terapeut/supervisor/facilitator i din professionelle litteratur eller kommunikation, f.eks. på din hjemmeside
 • Medlemmer uden akkreditering vil ikke have tilladelse til at bruge EMDR Europes logo.

Dispensationsansøgning:

 • Hvis der vurderes at kunne være formildende omstændigheder, kan der indsendes en dispensationsansøgning.

Ansøgning sendes til:

Helle Rathenborg

Mellemtoft 10

7500 Holstebro

Mail: psykolog@hellerathenborg.dk

Skema til brug ved ansøgning om reakkreditering

Sagsbehandlingsgebyret på 600 kr. bedes overført til foreningens konto i Danske Bank. Reg.nr. 1551 - Kontonr. 7501501.

Opdateret juni 2019

 

Reakkreditering som EMDR træner:

Dette står EMDR Europa for

 

REACCREDITATION REQUIREMENTS FOR TRAINERS  Name:

IMPORTANT: If any written or recorded information is not in English, a translation must be provided.

1 Continuing Education in EMDR

 1. (a)  You must provide proof that you have undertaken a minimum of 50 hours’ continuing education in EMDR and/or psychotraumatology in the last 5 years. This must include attendance at 3 EMDR Europe conferences and 3 EMDR Europe trainers’ days. If your national organisation also holds national conferences, you must provide proof that you have attended at least one such conference in the last 3 years.

 2. (b)  You must state how you have kept up to date with the most recent developments in EMDR and related research.

2 Connection with the national EMDR organisation

 1. (a)  You must provide a letter from your national EMDR organisation that states that you are in good standing with that organisation.

 2. (b)  You must state what you have done during the last 5 years to support and promote your national organisation.

3 Participation in activities that promote EMDR

(a) You must state in writing how many training courses you have undertaken and how many participants you trained in the last 5 years.

 1. (b)  You must keep copies of all participant evaluation forms for the last 3 years and agree for them to be inspected by a member of the Standards Committee if required.

 2. (c)  You must keep records to show that all participants have completed at least 10 hours of supervision as part of their basic training and agree for them to be inspected by a member of the Standards Committee if required.

 3. (d)  You must provide examples of other activities besides your teaching of EMDR that show that you support the development of EMDR. (For example, membership of national or international EMDR bodies and workgroups, writing of articles and book chapters, undertaking scientific studies etc).

 4. (e)  You must state that you continue to devote at least 40% of your professional time to clinical practice (including supervision).

4 COMPLAINTS

You must provide details of any complaints, if any, that have been made against you during the last 5 years and give details of the outcome of that complaint.

5 Ethical standing and Integrity

You must provide a statement about maintaining integrity in teaching and practice in psychotherapy and that you are willing to adhere to the ethical and professional standards of EMDR Europe. Your submition for reaccreditation as a trainer should conclude with the following statement:

"I confirm that all statements and evidence I have provided to the committee are truthful. I further confirm that I will continue to behave at all times with integrity in my teaching and practice, and that I will adhere to the ethical and professional standards and rules of EMDR Europe."

22. 05. 15

 • Info

  EMDR er blevet anerkendt af WHO som en af de bedste behandlingsterapier til behandling af især stress relaterede lidelser, foruden adskillige forskningsundersøgelser har vist, at EMDR er en af mest effektive terapier til behandling af PTSD.

  Læs pressemeddelelsen her

   

 • Kontakt os

  Alle henvendelser bedes rettes til foreningens sekretariat og foreningens sekretær vil sørge for, der bliver svaret på dit spørgsmål


  Foreningens sekretariat: 
  E-mail: info@emdr.dk - svartid: 1-3 dage

  CVR nr. 31927625

 • Høj faglig kompetence

  Når du vælger en EMDR terapeut, vælger du også høj faglig kvalitet.
  Det står EMDR Europes akkreditering for. Klik på ”Find en terapeut” øverst på siden for at finde den EMDR terapeut der er nærmest din adresse.

læs cookie politik