Til forsiden af EMDR

Logo HAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er TAE netværket?

TAE står for ‘Trauma Aid Europe’. TAE er et netværk, som er ansvarlig for at fremme og udvikle EMDR-terapi i forbindelse med humanitært hjælpearbejde i forskellige samfund og grupper, der er ramt af følgerne efter psykiske traumer. Hjælpen ydes i form af undervisning i EMDR til professionelle, der arbejder med folk, der er traumatiserede efter f.eks. naturkatastrofer, terror, krig, forfølgelse og svigt.

 

TAE-netværket findes på såvel nationalt plan som internationalt plan. I Europa har de nationale TAE organisationer samlet sig i netværket EMDR TAE Europe, der består af en repræsentant fra hver af de nationale EMDR-afdelinger.

 

TAE Danmark 

I EMDR Danmark har vi besluttet at yde humanitær støtte for borgere, der af økonomiske grunde ikke har mulighed for selv at betale og ikke på anden vis har adgang til traumeterapi.

 

Vi har ligeledes besluttet at yde en humanitær indsats i Grønland. EMDR-Danmark (TAE) ønsker at modvirke, at følgevirkningerne af traumer, som fx overgreb, vold og omsorgssvigt sætter deres spor i de enkelte grønlænderes liv og på de efterfølgende generationers udvikling.

 

Nærmere information ligger under fanebladene ”TAE-støtte til behandling”, ”TAE-uddannelsesstøtte Grønland”

 

TAE-Danmark modtager gerne yderligere ideer og bidrag i henhold til humanitære indsatser fra medlemmerne.

 

Møde i TAE- netværket- Europa

Kontakten i netværket foregår dels gennem de sociale medier og ved face-to-face-møder to gange årligt. Det ene af møderne finder sted i forbindelse med den årlige EMDR-konference.

 

Økonomi

TAE Danmark får primært sine midler fra overskud af afholdte kurser i foreningen. I tråd med andre nationale afdelinger er TAE Danmark åben overfor donationer til de igangværende projekter.

 

TAE kontakter/komité:

Hanne Hæsum og Sophie Hallin Iuel-Brockdorff. Mail til sekretariat: info@emdr.dk

 • Info

  EMDR er blevet anerkendt af WHO som en af de bedste behandlingsterapier til behandling af især stress relaterede lidelser, foruden adskillige forskningsundersøgelser har vist, at EMDR er en af mest effektive terapier til behandling af PTSD.

  Læs pressemeddelelsen her

   

 • Kontakt os

  Alle henvendelser bedes rettes til foreningens sekretariat og foreningens sekretær vil sørge for, der bliver svaret på dit spørgsmål


  Foreningens sekretariat: 
  E-mail: info@emdr.dk - svartid: 1-3 dage

  CVR nr. 31927625

 • Høj faglig kompetence

  Når du vælger en EMDR terapeut, vælger du også høj faglig kvalitet.
  Det står EMDR Europes akkreditering for. Klik på ”Find en terapeut” øverst på siden for at finde den EMDR terapeut der er nærmest din adresse.

læs cookie politik