Til forsiden af EMDR

Hvad er EMDR?

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

 

Først:

Du bør kun gå i EMDR terapi hos en godkendt EMDR behandler, som har taget sin uddannelse af en EMDR Europe eller EMDR Institute,US godkendt træner.

Det er vigtigt, du spørger din terapeut/behandler om dennes EMDR uddannelse og hans eller hendes erfaring med netop dit problem.

Er du tvivl eller har har du mødt en uautoriseret EMDR behandler, så kontakt info@emdr.dk eller info@emdrcenterdanmark.dk

EMDR Center Danmark står for alle EMDR træningerne i Danmark og alle er med godkendt underviser og lever op til de internationale standarter.

Klientinformation

EMDR er en forkortelse af “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.

EMDR terapi, er en terapi, som hjælper børn, unge og voksne til at mindske det ubehag, som kan forstyrre dig i dagligdagen, hvis du har ubehagelige oplevelser, der følger med fra fortiden. Sagt med andre ord, EMDR hjælper dig til, at fortid forbliver fortid, og nutid bliver nutid.

Almindeligvis drejer disse tidligere oplevelser sig om traumer af forskellig slags f.eks. overfald, overgreb, ulykker eller naturkatastrofer eller andre ubehagelige/overraskende  oplevelser. Det kan være hændelser der fandt sted for uger eller endda for mange år siden, kan du stadig være plaget af oplevelser i dagligdagen i form af invaderende oplevelser erindringer, overvældende følelser, mareridt, angst, følelsesmæssig aflukkethed, lav selvværdsfølelse eller andre følelsesmæssige eller kropslige besværligheder, som gør livet svært at leve.

EMDR terapi bliver også blevet anvendt til at hjælpe børn og unge med at håndtere angst og panikfølelser, sorg, reaktioner på fysiske sygdomme,depressioner og rigtig mange andre tilstande, som kan være forbundet med stærke følelser. I EMDR terapi arbejder vi med tænkningen, at bag symptomer ligger oplevelser. Vi fokuserer derfor ikke på symptomet i sig selv, men hvad der har forårsaget symptomet og dette er med til at skabe varige ændringer og forandringer. Såvel i de invaliderende symptomer som ændret adfærd.

Der er forskning af bla. Pagini der viser, at EMDR ændrer traumatiske og ligende oplevelser, fra at være så at sige "fastfrosne" til at blive mere funktionelle igen. Ud over disse studier er der rigtig mange andre pålidelige undersøgelser, der viser at EMDR terapi virker og at virkningen er holdbar over tid. Ja endda at det er en økonomisk rentabel terapi, da den hjælper hurtigere end andre terapiformer.

WHO anbefaler EMDR terapi til børn, unge og voksne som en effektiv terapi til behandling af PTSD og forhøjede stresstilstande.

Problemet med at håndtere traumer.

I vort daglige liv anvender vi hjernen bl.a. til at tænke os om i almindelighed og til at håndtere den stress, vi oplever, således at vi kan regulere vore følelser og vor selvopfattelse.

Når vi oplever et traume, eller svære situationer og chock, sættes vores egen formåen til at håndtere dette ofte ud af spil, og oplevelsen kan lagres i vores bevidsthed på en måde, som gør det meget sværere at anvende vores almindelige ellers velfungerende forarbejdningsevne (informations bearbejdning).

Selv om vi ved, at en traumatisk hændelse fandt sted for længe siden, så bliver det umuligt for os at tænke på den, uden at de følelser og andre fornemmelser (sansninger) atter aktiveres, sådan som vi oplevede det dengang, da hændelsen fandt sted. og vores søvn bliver forstyrret/afbrudt og ofte med mareridt om natten.

Det er også almindeligt, at vi udvikler et negativt tankesæt om os selv (irrationelle tanker), når vi forholder os til traumet, som f.eks.: ”det er min fejl” eller ”jeg er værdiløs”. Disse negative tanker om os selv kan også i andre situationer påvirke vores måde at tænke og føle på.

EMDR har til opgave at aktivere og bearbejde den måde, traumet påvirker os på i dag.

EMDR terapien kan hjælpe til at mindske forstyrrelsen ved erindringsbillederne og følelserne, som er knyttet til selve traumet. Det kan hjælpe dig til at kunne tænke anderledes om dig selv i din forholden dig til traumet.

Du kommer til at tale med din terapeut om dig selv , hvad der er dit problem i et forsøg på at forstå baggrunden for dine vanskeligheder, og hvorledes disse påvirker dit nuværende liv og hvor de er lagret fra i hukommelsen. Denne forberedelse kan tage 1 til 2 behandlingssessioner ofte a 1,5 times varighed. Hvis EMDR er en anbefalelsesværdig terapi for dig i forhold til dit/-dine problemer, vil terapeuten forklare behandlingsproceduren for dig. Lave en behandlingsplan i samråd med dig om det præsenterede problem og sikre sig, du har ressourcer i dit liv og også gerne noget der føles sikkert og trygt for dig. Det er er hele grundlaget for at komme i gang med et behandlingsforløb.

 

For nogen tager denne del kort tid og for andre længere tid.

Hvis du bestemmer dig for at fortsætte behandlingen, vil du og din terapeut arbejde jer frem til en plan for EMDR bearbejdningen. Udvælge situationer der er repræsensative for dine nuværelde problemer, som du ønsker hjælp til at forandre.

Derefter vælges enten første eller værste gang det opstod eller optrådte i dit liv eller en nuværende situation, som kan være svær for dig. Det værste i det og din negative selvopfattelse i forhold til situationen/hændelsen(irrationelle tanker), hvorledes du skulle foretrække at tænke om dig selv i forhold til situationen/hændelsen (en positiv selvopfattelse) i stedet og de følelser som for dig er associerede til situationen/hændelsen, samt hvorledes disse følelser, som er associeret til hændelsen, føles i kroppen. Du skal derefter sætte talværdi på graden af det ubehag, du forbinder med det, samt hvor sand den ønskede positive opfattelse føles. På den måde kan dine fremskridt afspejles i løbet af behandlingen.

Efter at forberedelserne er lavet, begynder selve bearbejdningsfasen i behandlingen ved at anvende øjenbevægelser (eller en anden form for opmærksomhedsstimulering, hvis øjenbevægelser er uhensigtsmæssige i dit tilfælde. BLS).

En typisk EMDR-session tager mellem 60 og 90 minutter. Under denne del af behandlingen sidder terapeuten skråt overfor dig og tæt på dig. Terapeuten vil bede dig om at bringe den del af oplevelsen/situationen/ begivenheden frem, som føles mest forstyrrende sammen med den negative selvopfattelse (selverkendelse),  og hvordan denne følelse mærkes i kroppen. Du skal så holde dette for dit indre øje, medens du med øjnene følger terapeutens fingre eller anden form for bilateral stimulation (BLS), som på skift bevæges vandret mellem højre og venstre side af dit ansigt i synsfeltet. Ved øjenbevægelse er det øjnene der skifter fra højre til venstre ved at følge terapeutens fingre. Efter en serie på 30 –50 gange (eller flere) beder terapeuten dig stoppe,holde en lille pause, tage en dyb indånding og så lægge mærke til og kort men så præcist som muligt at beskrive hvilke tanker, følelser og billeder, som nu er kommet i kontakt med. Almindeligvis vil terapeuten bede dig holde ding notere eller bemærke dig disse og derefter fortsætte med et nyt sæt øjenbevægelser eller  anden valgt BLS.

Du vil komme til at fortsætte med øjenbevægelserne eller anden BLS, holde pause og tænke på og mærke efter flere gange i løbet af behandlingsprocessen. Almindeligvis kommer du til at opleve forandringer af billederne, følelserne og forestillingerne ,tankerne om dig selv og/eller kropsfornemmelserne, imens processen er i gang. Når dine tanker, følelser og forestillinger eller kropslige fornemmelser bliver mindre forstyrrende eller neutrale, som er målet, vil terapeuten bede dig bringe din positive selverkendelse frem og se om den stadig passer, når du tænker på den oprindelige situation/hændelse og  anvende øjenbevægelser eller anden BLS til at hjælpe dig til at sammenføje dette nye positive sæt af tanker om dig selv med den oprindelige forstyrrende situation/hændelse til de føles føles helt sande Derefter føles det i kroppen.

Hvis din sessione er uafsluttet og lukkes ned, vil din terapeut hjælpe dig med at slappe af og forberede dig til det fortsatte arbejde i den næste session.

 

Din terapeut vil i næste session starte med at høre, hvordan det er gået siden sidst. Tanker, følelser, erindringer og derefter gå tilbage til det aftalte behandlingsforløb.

I almindelighed er det svært at forudsige, hvor lang tid en EMDR-behandling kommer til at tage. Du kan komme til at opleve en vis lettelse i dine symptomer efter blot 1-4 gange.

Vær opmærksom på følgende:

Bearbejdningen af de traumatiske oplevelser med EMDR kan være følelsesmæssigt bevægende. På trods af, at der findes mange sikkerhedskontroller i processen, kan der blive tale om en meget intens oplevelse, da kroppen husker og du vil genopleve den traumatiske situation/hændelse, før den aftager i intensitet. Hver eneste terapitimes mål er, at du ved timens afslutning skal føle dig mindre urolig. Ind i mellem er det dog vanskeligt at bearbejde en svær problemstilling igennem selv på en 90 minutters session, men kan tage flere eller mange sessioner. Men Husk. Det bliver aldrig værre end det var, da hændelsen fandt sted.

Hvis du fortsætter med at være urolig efter en behandlingssession, og hvis dette fortsætter som et mønster, skal du underrette din terapeut herom i mellem sessionerne. I EMDR kan du komme til at huske hændelser eller dele af hændelser, som du forlods ikke havde tænkt på eller ikke havde associeret med det problem, som du er i gang med at arbejde med. Erindringer, som dukker op i sammenhæng med EMDR er hverken mere eller mindre eksakte end andre erindringer, som din hjerne frembringer, når du tænker på det passerede. Uanset erindringernes absolutte sandhed, så kan de have et vigtigt psykologisk indhold, som kan bearbejdes med EMDR.Erindringer lagres i netværk i hjernen og det er det EMDR terapien gør. Bearebjder i disse, som er de tilhørende associaltionskæder.

Du skal ikke behandles med psykoterapi – inklusive EMDR  terapi– hvis dine livsbetingelser eller andre omstændigheder ikke tillader dig at arbejde trygt eller giver terapien mulighed for et betydningsfuldt resultat. Selvom EMDR terapi kan give resultater på kort tid, er det nødvendigt, at du forbereder dig på at kunne følge behandlingen fuldt ud og i EMDR terapi er det dine oplevelser der er i fokus og terapeutens rolle er at holde strukturen, så du kan føle dig tryg.

Foreningen EMDR Danmark i Samarbejde med EMDR Center Danmark

 • Info

  EMDR er blevet anerkendt af WHO som en af de bedste behandlingsterapier til behandling af især stress relaterede lidelser, foruden adskillige forskningsundersøgelser har vist, at EMDR er en af mest effektive terapier til behandling af PTSD.

  Læs pressemeddelelsen her

   

 • Kontakt os

  Alle henvendelser bedes rettes til foreningens sekretariat og foreningens sekretær vil sørge for, der bliver svaret på dit spørgsmål


  Foreningens sekretariat: 
  E-mail: info@emdr.dk - svartid: 1-3 dage

  CVR nr. 31927625

 • Høj faglig kompetence

  Når du vælger en EMDR terapeut, vælger du også høj faglig kvalitet.
  Det står EMDR Europes akkreditering for. Klik på ”Find en terapeut” øverst på siden for at finde den EMDR terapeut der er nærmest din adresse.

læs cookie politik