Til forsiden af EMDR

Reakkreditering som EMDR terapeut, EMDR supervisor, facilitator & EMDRE træner:

Reakkreditering  som EMDR terapeut:

EMDR terapeuter er forpligtede til at søge reakkreditering hvert 5. år hos den nationale EMDR forening.

Hvis din akkreditering er udløbet, skal du indsende en ny ansøgning om Akkreditering i samråd med en godkendt EMDR Europe supervisor.

Reakkreditering giver adgang for EMDR terapeuter til fortsat at kunne oppebære betegnelsen af EMDR akkrediteret terapeut, fortsat at kunne bruge EMDR Europe logoet samt stå på listen over akkrediterede terapeuter på den nationale hjemmeside og med link til den europæiske hjemmeside.

Du skal aktuelt praktisere EMDR terapi ud fra AIP Adaptive Information Processing model i din daglige terapeutiske praksis.

Sagsbehandlingsgebyr på 400 kr. skal indbetales på foreningens konto inden ansøgning kan behandles.

 

Man bliver altid reakkrediteret på højeste niveau og vil sige:

Akkrediteret EMDR terapeut-reakkrediteres som EMDR terapeut

Supervisor-reakkrediteres som supervisor

Facilotator-reakkrediteres som facilitator

Træner-reakkrediteres som træner (kriterier mangler-kommer snarest)

Ansøgning om reakkreditering som EMDR terapeut skal indeholde følgende:

 1. Dokumentere, at du er fuldt betalende medlem af foreningen EMDR Danmark.
 2. Om nødvendigt at kunne dokumentere, at du tidligere har opfyldt akkrediteringskriterierne (vedtaget af EMDR Danmark), at du er fuldt fagligt kvalificeret og at du er erhvervsaktiv og at du ikke har nogen disciplinære sager kørende.
 3. Dokumentere dit professionelle virke
 4. Dokumentation fra EMDR foreningen Danmark for at være ”in Good standing”
 5. Dokumentere, at du har opnået 50 EMDR/AIP baserede point gennem den sidste 5 årige periode siden sidste akkreditering/reakkreditering. (1 time = 1 point). Ansøger skal vedlægge dokumentation for mindst 2 af følgende aktiviteter indenfor de seneste 5 år. Mindst 40 af pointene skal være fra EMDR aktiviteter.
 6. Deltagelse i EMDR grundtræning, brush-up. 1 time = 1 point.
 7. Modtaget supervision af EMDR trænet supervisor. Individuel supervision tæller en time=1 point. Gruppesupervision tæller i forhold til deltagere, f.eks. 3 deltagere i 3 timer giver 1 point.
 8. Deltagelse i EMDR konferencer. 1 time = 1 point.
 9. Deltagelse i EMDR kurser/workshops. 1 time = 1 point.
 10. Deltagelse i EMDR ERFA gruppe (jvf.krav til ERFA gruppe under login). Maks = 10,5 point på 5 år
 11. Deltagelse i kurser/workshops/konferencer som er overvejende AIP baseret (kunne f.eks. være indenfor PTSD eller Neurobiologi) 1 time = 1 point. Kan give max. 10 point samlet over 5 år.
 12. Udføre forskning indenfor EMDR. Det vurderes af bestyrelsen, hvilket pointtal det vil udløse.
 13. Skrive artikler. Det vurderes af bestyrelsen hvilket pointtal der kan fastsættes på en artikel.
 14. Andre relevante publikationer relateret til EMDR eller AIP. Det vurderes af bestyrelsen, hvilket pointtal, et sådant arbejde vil udløse.

Konsekvenser for manglende reakkreditering

 • Manglende reakkreditering vil betyde, at akkrediteringen bliver inddraget, og du bliver slettet fra listen over akkrediterede terapeuter på den nationale hjemmeside.
 • Manglende reakkreditering vil betyde, at du ikke vil have tilladelse til at referere til dig selv som akkrediteret EMDR terapeut eller bruge titlen EMDR akkrediteret terapeut i din professionelle litteratur eller kommunikation, f.eks. på din hjemmeside.
 • Manglende reakkreditering vil betyde, at du ikke vil have tilladelse til at bruge EMDR Europes logo.

Dispensationsansøgning:

 • Hvis der vurderes at kunne være formildende omstændigheder, kan der indsendes en dispensationsansøgning.

Ansøgning sendes til:

Helle Rathenborg

Mellemtoft 10

7500 Holstebro

Mail: psykolog@hellerathenborg.dk

 

Skema til brug ved ansøgning om reakkreditering

 

Sagsbehandlingsgebyret på 400 kr. bedes overført til foreningens konto i Danske Bank. Reg.nr. 1551 - Kontonr. 7501501.

 

Reakkreditering som EMDR supervisor og facilitator:

EMDR supervisorer og facilitators er forpligtede til at søge reakkreditering hvert 5. år hos den nationale EMDR forening.

Du skal søge reakkreditering på det højeste niveau, og er så herefter reakkrediteret på alle andre niveauer også. Det betyder, at hvis du er supervisor og/eller facilitator, og har søgt reakkreditering, og fået det godkendt, så er du automatisk også reakkrediteret EMDR terapeut.

Hvis din akkreditering er udløbet, mister du din reakkreditering på samtlige niveauer OG vil skulle indsende en ny ansøgning om Akkreditering i samråd med en godkendt EMDR Europe supervisor.

Reakkreditering giver adgang for EMDR supervisorer og facilitators til fortsat at kunne oppebære betegnelsen af EMDR akkrediteret terapeut/supervisor/facilitator, fortsat at kunne bruge EMDR Europe logoet samt stå på listen over akkrediterede terapeuter/supervisorer/facilitators på den nationale hjemmeside og med link til den europæiske hjemmeside.

Du skal aktuelt praktisere EMDR terapi og EMDR supervision ud fra AIP Adaptive Information Processing Modellen i din daglige praksis.

Sagsbehandlingsgebyr på 400 kr. skal indbetales på foreningens konto inden ansøgning kan behandles.

 

Ansøgning om reakkreditering som EMDR supervisor og facilitator skal indeholde:

 1. Dokumentere, at du er fuldt betalende medlem af foreningen EMDR Danmark.
 2. Om nødvendigt at kunne dokumentere, at du tidligere har opfyldt akkrediteringskriterierne (vedtaget af EMDR Danmark), at du er fuldt fagligt kvalificeret og at du er erhvervsaktiv og at du ikke har nogen disciplinære sager kørende.
 3. Dokumentere dit professionelle virke
 4. Dokumentation fra EMDR foreningen Danmark for at være ”in Good standing”
 5. Dokumentere, at du har opnået 50 EMDR/AIP baserede point gennem den sidste 5 årige periode siden sidste akkreditering/reakkreditering. (1 time = 1 point). Det er vigtigt, at supervisorer og facilitatorer er opdaterede på den aktuelle forskningsbaserede viden indenfor EMDR, og EMDR Europes anbefalinger, samt har deltaget i EMDR kurser, workshops og supervisordage
 1. Deltagelse i EMDR konferencer. 1 time = 1 point
 2. Deltagelse i supervisordage i EMDR Europe eller Danmark. 1 time = 1 point
 3. Deltagelse EMDR kurser og workshops. 1 time = 1 point
 4. Deltage på EMDR grund træninger som ”sit-in”. 1 time = 1 point
 5. Give og/eller modtage supervision. Kan max tælle i alt 10 point.
 6. Deltage i EMDR foreningens Danmarks generalforsamling
 7. Minimum deltagelse i 1 supervisordag i EMDR Europe

 

Konsekvenser for manglende ansøgning og reakkreditering

 • Manglende reakkreditering vil betyde, at akkrediteringen bliver inddraget, og du bliver slettet fra listen over akkrediterede terapeuter/supervisorer/facilitators på den nationale hjemmeside.
 • Manglende reakkreditering vil betyde, at du ikke vil have tilladelse til at referere til dig selv som akkrediteret EMDR terapeut/supervisor/facilitator eller bruge titlen EMDR akkrediteret terapeut/supervisor/facilitator i din professionelle litteratur eller kommunikation, f.eks. på din hjemmeside
 • Medlemmer uden akkreditering vil ikke have tilladelse til at bruge EMDR Europes logo.

Dispensationsansøgning:

 • Hvis der vurderes at kunne være formildende omstændigheder, kan der indsendes en dispensationsansøgning.

Ansøgning sendes til:

Helle Rathenborg

Lille Østergade 8,2

7500 Holstebro

Mail: psykolog@hellerathenborg.dk

 

Skema til brug ved ansøgning om reakkreditering

 

Sagsbehandlingsgebyret på 400 kr. bedes overført til foreningens konto i Danske Bank. Reg.nr. 1551 - Kontonr. 7501501.

Opdateret juni 2019

 

Reakkreditering som EMDR træner. Denne del står EMDR Europa for.

 

 • Info

  EMDR er blevet anerkendt af WHO som en af de bedste behandlingsterapier til behandling af især stress relaterede lidelser, foruden adskillige forskningsundersøgelser har vist, at EMDR er en af mest effektive terapier til behandling af PTSD.

  Læs pressemeddelelsen her

   

 • Kontakt os

  Alle henvendelser bedes rettes til foreningens sekretariat og foreningens sekretær vil sørge for, der bliver svaret på dit spørgsmål


  Foreningens sekretariat: 
  E-mail: info@emdr.dk - svartid: 1-3 dage

  CVR nr. 31927625

 • Høj faglig kompetence

  Når du vælger en EMDR terapeut, vælger du også høj faglig kvalitet.
  Det står EMDR Europes akkreditering for. Klik på ”Find en terapeut” øverst på siden for at finde den EMDR terapeut der er nærmest din adresse.

læs cookie politik