Til forsiden af EMDR

Kriterier for reakkreditering

 

EMDR terapeuter og supervisorer er forpligtede til at søge reakkreditering hvert 5 år hos den nationale EMDR forening.

 

Reakkreditering giver adgang for EMDR terapeuter/supervisorer til fortsat at være på listen over akkrediterede terapeuter/superviserer på den nationale hjemmeside og med link til den europæiske hjemmeside.

 

Du skal aktuelt praktisere EMDR terapi ud fra AIP Adaptive Information Processing Model i din daglige terapeutiske praksis.

 

Sagsbehandlingsgebyr på 400 kr. skal indbetales på foreningens konto inden ansøgning kan behandles.

 

Ansøgning om reakkreditering skal indeholde følgende:

 1. Dokumentere, at du er fuldt betalende medlem af foreningen EMDR Danmark.
 2. Om nødvendigt at kunne dokumentere, at du tidligere har opfyldt akkrediteringskriterierne (vedtaget af EMDR Danmark), at du er fuldt fagligt kvalificeret og at du er erhvervsaktiv og at du ikke har nogen disciplinære sager kørende.
 3. Dokumentere, at du har opnået 50 EMDR/AIP baserede point gennem den sidste 5 årige periode siden sidste akkreditering. (1 time = 1 point). Ansøger skal vedlægge dokumentation for mindst 2 af følgende aktiviteter indenfor de seneste 5 år. Mindst halvdelen af pointene skal være fra EMDR aktiviteter.
 4. Der forventes desuden, af en EMDR supervisor, ud over at have giver EMDR supervision, modtaget supervision af supevision også at være faglig opdateret med EMDR specialkurser, EMDR konferencer, EMDR Europe supervisordag/-e over de 5 år.

Praksiskomiteen i EMDR Danmark og EMDR Europe arbejder på kriterier for EMDR supervisor reakkreditering. Men indtil disse er på plads, er de ovenfor kriterier gældende.

 1. Deltagelse i EMDR træninger. 1 time = 1 point.
 2. Modtaget supervision af EMDR trænet supervisor. Supervision tæller en time=1point. Gruppesupervision må max bestå af 7 deltagere.
 3. Deltagelse i EMDR konferencer. 1 time = 1 point.
 4. Deltagelse i EMDR kurser. 1 time = 1 point.
 5. Deltagelse i EMDR workshop. 1 time = 1 point.
 6. Deltagelse i kurser/workshops/konferencer som er overvejende AIP baseret (kunne f.eks. være indenfor PTSD eller Neurobiologi) 1 time = 1 point.
 7. Selv give supervision. 1 time = 1 point.
 8. Udføre forskning indenfor EMDR. Det vurderes af bestyrelsen, hvilket pointtal det vil udløse.
 9. Skrive artikler. Det vurderes af bestyrelsen hvilket pointtal der kan fastsættes på en artikel.
 10. Andre relevante publikationer relateret til EMDR eller AIP. Det vurderes af bestyrelsen, hvilket pointtal, et sådant arbejde vil udløse.

 

Konsekvenser for manglende ansøgning og reakkreditering:

 • Hvis en person ikke har opfyldt kriterierne for reakkreditering, har den nationale forening beføjelser til at skønne, om der er formildende omstændigheder, og kan i disse tilfælde give reakkreditering.
 • Hvis du ikke ansøger om reakkreditering, eller du ikke kan opfylde de opstillede kriterier efter de 5 år, vil akkrediteringen blive inddraget og medlemmet vil blive fjernet fra listen over akkrediteret terapeut eller akkrediterede supervisor på den nationale hjemmeside.
 • Hvis du ikke ansøger om reakkreditering hvert 5. år, eller din ansøgning ikke bliver imødekommet, vil du ikke have tilladelse til at referere til dig selv som akkrediteret EMDR terapeut eller EMDR akkrediteret supervisor og bruge titlen EMDR akkrediteret terapeut eller EMDR akkrediteret supervisor i din professionelle litteratur eller kommunikation, f.eks. på din hjemmeside.
 • Medlemmer uden akkreditering vil ikke have tilladelse til at bruge EMDR Europes logo.
 • Hvis et medlems akkreditering er udløbet, og vedkommende ikke har søgt om reakkreditering indenfor tidsgrænsen herfor, skal vedkommende genansøge og fuldføre en udløbet medlems akkrediteringsansøgning i samråd med en godkendt EMDR Europe supervisor.
 • Er man EMDR Europe akkrediteret supervisor og man søger om reakkreditering som EMDR supervisor og akkrediteringen er udløbet, kan man ikke længere oppebære titlen eller fungere som EMDR Europe akkrediteret supervisor. En evt. ansøgning og begrundelse kan sendes til praksiskomiteen i EMDR Danmark.

Version 22 mah 2014/14 maj 2019.

 

Ansøgning sendes til:

Helle Rathenborg

Lille Østergade 8,2

7500 Holstebro

Mail: psykolog@hellerathenborg.dk

 

Skema til brug ved ansøgning om reakkreditering

 

Sagsbehandlingsgebyret på 400 kr. bedes overført til foreningens konto i Danske Bank. Reg.nr. 1551 - Kontonr. 7501501.

 • Info

  EMDR er blevet anerkendt af WHO som en af de bedste behandlingsterapier til behandling af især stress relaterede lidelser, foruden adskillige forskningsundersøgelser har vist, at EMDR er en af mest effektive terapier til behandling af PTSD.

  Læs pressemeddelelsen her

   

 • Kontakt os

  Foreningens formand:

  Psykolog Hanne Laier Thomsen
  Tlf.nr.: +4528932944

   

  Cvr.nr.: 31927625


  Foreningens sekretariat: 
  E-mail: info@emdr.dk - svartid: 1-3 dage

 • Høj faglig kompetence

  Når du vælger en EMDR terapeut, vælger du også høj faglig kvalitet.
  Det står EMDR Europes akkreditering for. Klik på ”Find en terapeut” øverst på siden for at finde den EMDR terapeut der er nærmest din adresse.

læs cookie politik